Osuszanie kondensacyjne

Osuszanie kondensacyjne

Osuszanie powietrza jest procesem polegającym na zmniejszeniu ilości pary wodnej w powietrzu. Nasza Firma oferuje Państwu metodę osuszania kondensacyjnego.

Na czym to polega?

Proces polega na odbieraniu wilgoci z powietrza przez schładzanie go poniżej punktu rosy co powoduje wykraplanie wilgoci (kondensację). Do tego typu osuszania stosujemy osuszacz kondensacyjny firmy MASTER. Jego głównymi elementami są wentylator, sprężarka, wymienniki ciepła (skraplacz i parownik) oraz element rozprężny. Wentylator wymusza przepływ wilgotnego powietrza przez wymienniki ciepła. Temperatura parownika jest niższa niż temperatura punktu rosy powodując wykraplanie się (kondensację) pary wodnej zawartej w powietrzu, na jego ściankach. Kondensat jest gromadzony w zbiorniku osuszacza lub odprowadzany do kanalizacji bądź na zewnątrz. Po przejściu przez parownik ochłodzone i osuszone powietrze przepływa przez skraplacz, gdzie zostaje ogrzane. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowy spadek wartości wilgotności względnej. Ze skraplacza suche powietrze trafia z powrotem do pomieszczenia, z którego zostało zassane.

Temperatura powietrza wypływającego z osuszacza jest wyższa o 3-8°C, od temperatury powietrza zassanego. Wspomniany wzrost temperatury może powodować szybsze odparowanie wody np. z mokrych ścian, co przyśpiesza ich osuszanie i nie wiąże się z ryzykiem zniszczenia jak w przypadku osuszania przez ogrzewanie czy wentylację. Wraz z wydłużeniem czasu pracy urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, ilość wody zawartej w powietrzu zostaje skutecznie zmniejszona.

Osuszanie kondensacyjne jest zdecydowanie bardziej efektywne i ekonomiczne od osuszania przez ogrzewanie i wentylację, przede wszystkim dzięki wyeliminowaniu wymiany powietrza zawartego wewnątrz pomieszczenia.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi:

 • Jak długo trwa osuszanie?

  Czas osuszania zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to temperatura i wilgotność powietrza, kubatura pomieszczenia, wydajność osuszacza oraz zyski wilgoci. Wszystko to powoduje, że czas potrzebny na osuszenie jest dość trudny do oszacowania i w zależności od sytuacji może zając od kilku godzin do nawet kilku dni.

 • Co trzeba zrobić, aby osuszanie było najbardziej efektywne?

  Efektywność osuszacza można zwiększyć przez ustawienie go na środku osuszanego pomieszczenia. Obrabiane powietrze powinno mieć możliwość przepływu po całym pomieszczeniu.

 • Czy osuszacz wyłączy się automatycznie po osiągnięciu wskazanych/oczekiwanych parametrów?

  Osuszacz wyposażony w higrostat, wyłącza się automatycznie po osiągnięciu ustawionej wilgotności powietrza. Warto odczekać pewien czas, ponieważ zyski wilgoci mogą spowodować wzrost wilgotności powietrza. W takiej sytuacji, higrostat włączy ponownie urządzenie.

 • Co to jest higrostat?

  Higrostat, jest elementem automatyki służącym do sterowania pracą osuszacza. Jego zadanie polega na wyłączaniu urządzenia w momencie, kiedy wilgotność powietrza osiągnie ustawioną wartość.

 • Czy można osuszać kilka pomieszczeń jednocześnie?

  Jednoczesne osuszanie kilku pomieszczeń jest możliwe, jednak lepsze i szybsze efekty daje osuszanie każdego pomieszczenia osobno.

 • Gdzie najlepiej ustawiać osuszacz?

  Najbardziej optymalnym miejscem ustawienia osuszacza kondensacyjnego jest środek pomieszczenia.

 • Czy można wietrzyć/wentylować osuszane pomieszczenie?

  Osuszacze kondensacyjne przeznaczone są do osuszania pomieszczeń zamkniętych, dlatego nie mogą one być wietrzone ani wentylowane w czasie pracy urządzenia.

 • Czy można ogrzewać osuszane pomieszczenie?

  Osuszane pomieszczenie można dodatkowo ogrzewać. Nie wolno jednak przekraczać zakresu temperatur, w których urządzenie może być użyte. Należy również zwrócić uwagę na to aby, źródło ciepła nie było skierowane w kierunku osuszacza oraz znajdowało się od niego w odpowiedniej odległości.

 • Czy woda ze zbiornika skroplin może się przelać?

  Osuszacze wyposażone są w układy, które przerywają ich pracę w momencie zapełnienia zbiornika skroplin. Dzięki temu nie dochodzi do przelania wody.

 • Jak często należy opróżniać zbiornik skroplin?

  Konieczność opróżnienia zbiornika skroplin jest alarmowana przez urządzenie.

539

539

Zadzwoń do nas

589

Wyszukiwarka